Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комиссоос авч хэрэгжүүлж буй хорио цээртэй холбогдуулан цаг үеийн шаардлагаар Төрийн албаны тусгай шалгалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулсан. Товыг жич зарлана.

 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.27/

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.25/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Аймгийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч;
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Агентлаг байгууллагын үйл ажиллаагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн, аймгийн Засаг даргын туслах;
 3. Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Гадаад харилцааны бодлого үйл ажиллагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн;
 4. Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Сум,багийн бодлого үйл ажиллагаа, дотоод хяналтыг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн;
 5. Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн зарлагын бодлого, үйл ажиллагааг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн;
 6. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Мэргэжил арга зүйн хэлтсийн Гадаад хэлний боловсролын мэргэжилтэн;
 7. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Мэргэжил арга зүйн хэлтсийн Дизайн технологийн боловсролын мэргэжилтэн;
 8. Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн Сувилахуйн хөгжлийн бэрхшээлтэй, иргэн, ахмад настны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 9. Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 10. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлого, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, ногоон хөгжлийн бодлого, уур амьсгалын өөрчлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 11. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн нөөцийн ашиглалт, сум дундын ойн анги, ойн мэргэжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөл, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 12. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, газрын хэвлий, уул уурхай,тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгууллагын дотоод сүлжээ, программ, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн;
 13. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын удам зүйн үнэлгээ, үүлдэр, ашиг шимийн сайжруулалт, цөм сүргийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологи хариуцсан мэргэжилтэн;
 15. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 16. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Улаан-Уул, Рашаант, Цагаан-Үүр, Цагааннуур сумдын Газрын даамал;
 17. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын, кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 18. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Мөрөн, Рашаант сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 19. Мал эмнэлгийн газрын Арбулаг, Ренчинлхүмбэ, Тариалан, Төмөрбулаг, Улаан-Уул, Цагаан-Уул, Цагаан-Үүр, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Шинэ-Идэр, Эрдэнэбулган сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 20. Мал эмнэлгийн газрын Галт, Ханх сумдын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч.

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.20/

 1. Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч;
 3. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын  Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн;
 8. Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 9. Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 10. Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч;
 11. Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрынТөрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 13. Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч;
 15. Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 16. Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч-2;
 17. Хөлөнбуйр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасаг Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 18. Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 19. Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 20. Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн;
 21. Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 22. Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 23. Баянтүмэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 24. Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 25. Халхгол сумын Ялалт багийн ажлын алба Багийн зохион байгуулагч;
 26. Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч-2;
 27. Чулуунхороот сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент,малын  үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 28. Чулуунхороот сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч;
 29. Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 30. Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч.

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.17/

 1. Мал эмнэлгийн газрын Баруунтуруун сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Бөхмөрөн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Давст сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Завхан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Зүүнговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Зүүнхангай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Малчин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Наранбулаг сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Өлгий сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Өмнөговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Өндөрхангай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 12. Сагил сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 13. Тариалан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 14. Түргэн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 15. Тэс сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 16. Ховд сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 17. Хяргас сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 18. Цагаанхайрхан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 19. Мал эмнэлгийн газрын Бөхмөрөн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 20. Мал эмнэлгийн газрын Малчин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 21. Мал эмнэлгийн газрын Өлгий  сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 22. Мал эмнэлгийн газрын Тариалан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 23. Мал эмнэлгийн газрын Цагаанхайрхан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.17/

 1. Боловсрол соёл урлагийн газрын Төсөв, санхүү хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Боловсрол соёл урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Боловсрол соёл урлагийн газрын Дизайн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Боловсрол соёл урлагийн газрын Дизайн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Номгон, Хүрмэн сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Санхүүгийн хяналт аудитын албаны Дотоод аудиторын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /ажил, үйлчилгээ хариуцсан/-ий албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан/-ий албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /ажил үйлчилгээ орон нутгийн бусад байгууллага хариуцсан/-ий албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 12. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын мэдээллийн төв хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 13. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ЖЕНДЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.03.13/

 1. Жендерийн үндэсний хорооний Ажлын албаны Гадаад хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Жендерийн үндэсний хорооний Ажлын албаны Иргэдийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.11/

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.02.20/

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газар геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын /Хүүхэд, өсвөр, үе хариуцсан/ улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.02.20/

 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Дотоод ажил Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 2. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 3. Ховд аймгийн Дарви сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;

 

Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 1. Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 2. Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 3. Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 4. Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт, хавдрын эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 5. Халдварт өвчний сэргийлэлт, хяналт, тандалт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 7. Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 8. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 9. Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Мэдээллийн технологи, сургалт сурталчилгаа, шагнал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 10. Дуут сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 11. Дарви сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 12. Булган сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 13. Буянт сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 14. Дарви сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 15. Цэцэг сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 16. Эрдэнэбүрэн сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар.

 

Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 1. Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 2. Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 3. Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 4. Чандмань сумын Газрын даамлын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар.

 

САНГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 

 1. Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын Хоёр талт эх үүсвэрээр санхүүжиж буй зээл, тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтийг хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн Худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн Сүлжээ, үйлдлийн болон удирдлагын систем хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар:

 1. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, технологийн шийдэл хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 2. Хот байгуулалтын кадастрын хэлтсийн Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн дэд бүтцийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 3. Хот байгуулалтын хэлтсийн Дэд бүтцийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 4. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн стандартчиллын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 5. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн өгөгдлийн сангийн менежмент хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 6. Кадастрын хэлтсийн Газрын кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтнийг албан тушаалын сонгон шалгаруулалт

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Дэлүүн сумын Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 2. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Баяннуур сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 2. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Наранбулаг сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 3. Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгийн бүртгэл, өрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 4. Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 5. Гамшиг яаралтай тусламж, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 6. Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 7. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 8. Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 9. Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баруунтуруун сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 10. Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Давст сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 11. Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Цагаанхайрхан сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 12. Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 13. Баруунтуруун сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 14. Зүүнхангай сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 15. Өлгий сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 16. Тэс сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 17. Өсвөр үе, залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

 

 

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан