Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

 

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.22/   

 1. Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Бугат сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.10.21/

 1. Санхүү, хөрөнгө оруулалтн газрын Төрийн сангийн гүйлгээний баталгаажилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Оросын Холбооны Улс, Тусгаар улсуудын хамтын нийгэмлэгийн орнуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.21/   

 1. Мэргэжлийн хяналтын албаны Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;

 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч;

 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагчийн;

 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч;

 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч;

 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч;

 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхай хяналтын улсын байцаагч;

 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмийн хяналтын улсын байцаагч;

 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй хяналтын улсын байцаагч; /Төрийн албаны зөвлөлийн Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 сарын 23-ны өдрийн 65 тоот албан бичгийг үндэслэн сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг хойшлуулав./

 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр зам, тээврийн хяналтын улсын байцаагч;

 11. Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч;

 12. Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч; /Төрийн албаны зөвлөлийн Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 сарын 23-ны өдрийн 65 тоот албан бичгийг үндэслэн сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг хойшлуулав./

 13. Замын-Үүд боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч;

 14. Замын-Үүд боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч;

 15. Замын-Үүд боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;

 16. Замын-Үүд боомтын Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч;

 17. Боловсрол соёл урлагийн газрын Бага боловсролын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн;

 18. Боловсрол соёл урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн.


 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.07/

 1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын албаны Шүүгчийн хараат бус байдал, ХАСХОМ хариуцсан референт;
 2. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын албаны Шүүхийн захиргааны хүний нөөц хариуцсан референт;
 3. Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын Шүүгчийн туслах;
 4. Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга.

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.10.07/

 1. Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлийн ахлах референт;
 2. Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлийн ахлах референт;
 3. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Хадгаламж зээлийн хоршооны хяналт, шалгалт зохицуулалтын чиглэлийн ахлах референт;
 4. Захиргаа удирдлагын газрын Хорооны хуралдаан, орон нутгийн төлөөлөгч, дотоод ажлын зохион байгуулалт хариуцсан референт;
 5. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн ахлах хянан шалгагч;
 6. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Даатгалын хяналт шалгалт, зохицуулалтын чиглэлийн ахлах хянан шалгагч;
 7. Зах зээлийн судалгаа, хөгжлийн газрын Нэгдсэн бодлого, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн;
 8. 8.Зах зээлийн судалгаа, хөгжлийн газрын Зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ, мэдээллийн нэгдсэн сангийн чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн;
 9. Мэдээллийн технологийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн;
 10. Үнэт цаасны газрын Бодлого зохицуулалтын чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн.

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.05/   

 1. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн
 4. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах ажилтан
 6. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан
 7. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нярай, хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх, уламжлалт нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ, тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч
 13. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч
 14. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч
 18. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шивээговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч
 19. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтал сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч
 20. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 21. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлэг үржил, ургамал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 22. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 23. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизм /авто тээвэр, авто зам/-ийн хяналтын улсын байцаагч
 24. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 25. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтэн
 26. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх ажлын байрны шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 28. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, хяналт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн
 29. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 30. Говьсүмбэр аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор
 31. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Сургалт, арга зүй хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 32. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 33. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 34. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 35. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн
 36. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 37. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 38. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 39. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 40. Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга.

 

БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.10.01/   

 1. Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн дарга бөгөөд улсын ахлах байцаагч;
 2. Булган аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч.

 


 

САНГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.10.01/   

 1. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Баян-Өлгий аймаг дахь Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 2. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Дорнод аймаг дахь Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 3. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн дэх Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 4. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 5. Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч;
 6. Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Ховд аймгийн Булган дахь Гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч.

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.30/   

 1. Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч;
 2. Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сайн дурын даатгалын байцаагч;
 3. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч;
 4. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Орхон аймгийн Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор.

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.30/   

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газрын Хүний нөөцийн аудит хариуцсан ахлах шинжээч;
 2. Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Төрийн албаны судалгаа хариуцсан ахлах шинжээч;
 3. Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Богино, дунд хугацааны болон мэргэшүүлэх багц сургалт хариуцсан шинжээч;
 4. Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Арга зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан ахлах зохион байгуулагч.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.30/   

 1. Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн;
 2. Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/;
 3. Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуучлалын газрын Хужирт сумын Байгаль хамгаалагч.

 

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР/2020.09.29/    

 1. Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын Стратеги төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 

НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.29/    

 1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Хууль эрхзүй, хяналт үнэлгээний хэлтсийн Гэрээ, Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол шийдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.29/    

 1. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын даамал;
 7. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн;
 9. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллгааны хөтөлбөр, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.25/    

 1. Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, ёслол хүндэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, газрын хэвлий түүний баялагийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойжуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Аргалант, Архуст, Баян, Баянцагаан, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянчандмань, Бүрэн, Сүмбэр, Сэргэлэн, Цээл сум дахь МЭТ-ийн Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч /12/;
 7. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Алтанбулаг, Аргалант, Архуст, Баян, Батсүмбэр, Баянцагаан, Баяндэлгэр, Баянчандмань, Борнуур, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Жаргалант, Заамар, Зуунмод, Лүн, Мөнгөнморьт, Сүмбэр, Сэргэлэн, Цээл, Эрдэнэ, Эрдэнэсант сум дахь МЭТ-ийн Тархвар зүйч /21/;
 8. Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумын Газрын даамал /4/;
 9. Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Аргалант, Баянцогт, Сэргэлэн, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /5/;
 10. Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Аудитор;
 11. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөнгөн, хоршоо, ахуй үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 13. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээ, итгэмжлэл, үржил селекцийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн;
 15. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;
 16. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч;
 17. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч;
 18. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч;
 19. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;
 20. Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Угтаалцайдам, Сэргэлэн сумын нийгмийн даатгалын байцаагч /4/;
 21. Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 22. Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Анхан шат, гамшиг, яаралтай тусламж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 23. Төв аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Математик, физик, мэдээлэл зүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн;
 24. Төв аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хоол тэжээл, хоолны илчлэг болон дотуур байр хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.24/

 1. Үндэсний статистикийн хорооны Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн референт;
 2. Үндэсний статистикийн хорооны Тамгын газрын Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын Хүн ам орон сууцны тооллогын товчооны статистикч;
 3. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 4. Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн.

 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.24/    

 1. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Өргөдөл гомдол, дотоод асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Автозам, тээвэр, мэдээлэл, шуудан харилцаа холбооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Асгат, Завханмандал, Тэлмэн, Яруу сумдын газрын даамал /4/;
 4. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн хяналт, шалгалт, ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны хуулийн мэргэжилтэн;
 6. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын орлогын байцаагч;
 7. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Завханмандал, Эрдэнэхайрхан сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч /2/;
 8. Мал эмнэлгийн газрын Алдархаан, Баянхайрхан, Дөрвөлжин, Отгон, Шилүүстэй сумдын Мал эмнэлгийн Улсын байцаагч;
 9. Мал эмнэлгийн газрын Баянхайрхан сум Мал эмнэлгийн Тасгийн тархвар зүйч;
 10. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газрын Завханмандал, Тэс сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/2/;
 11. Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газрын ХАА, бэлчээр газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн.

 

НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.22/    

 1. Нийслэлийн Архивын газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн;
 2. Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын Хүний нөөц, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 3. Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хэмжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 4. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын Үйлчилгээний чанар, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын Олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын Олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Нийслэлийн Боловсролын  газрын Технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн;
 9. Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын Ахлах мэргэжилтэн /ахлах аудитор/;
 10. Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн /аудитор/;
 11. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 12. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Системийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 13. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Системийн мэргэжилтэн;
 14. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Серверийн мэргэжилтэн;
 15. Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын Мэдээллийн сүлжээ, техник хяналтын хэлтсийн Хяналтын камерын систем, шийдлийн мэргэжилтэн;
 16. Нийслэлийн Cпортын хорооны Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн Оюутан залуучууд-тусгай мэргэжлийн болон их, дээд сургууль дахь биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 17. Нийслэлийн Cпортын хорооны Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн Аж ахуйн нэгж, байгууллага дахь биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 18. Нийслэлийн Cпортын хорооны Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн Ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, гэр бүл, орон нутгийн нэгж, дүүрэг, хороо, хэсэг дэх биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 19. Нийслэлийн Cпортын хорооны Спортын хөгжлийн хэлтсийн Мэдээлэл технологи, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 20. Нийслэлийн Cпортын хорооны Спортын хөгжлийн хэлтсийн Спортын барилга байгууламж, хяналт – шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 21. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Ахлах мэргэжилтэн;
 22. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 23. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Дэд бүтцийн худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 24. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн;
 25. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 26. Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 27. Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 28. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Эрүүл мэндийн технологи, инновац хариуцсан мэргэжилтэн;
 29. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 30. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Чанарын дэд бүтцийн Ахлах мэргэжилтэн;
 31. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Орчны аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн;
 32. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн;
 33. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн;
 34. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архив, албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 35. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 36. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн;
 37. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн;
 38. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 39. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 40. Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан;
 41. Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын Гэр хорооллоос үүдэлтэй агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.16/    

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч;
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч;
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч;
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баруунтуруун, Бөхмөрөн, Давст, Завхан, Зүүнговь, Зүүнхангай, Малчин, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Өндөрхангай, Сагил, Тариалан, Түргэн, Тэс, Ховд, Хяргас, Цагаанхайрхан сумдын мал эмнэлгийн улсын байцаагч /18/;
 9. Увс аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өмнөговь, Улаангом сумын тархвар зүйч;
 10. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Математик, мэдээлэл зүй, физикийн сургалт, арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн;
 11. Биеийн тамир, спортын газрын Өсвөр үе, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Цагаанхайрхан сумын нийгмийн даатгалын байцаагч;
 13. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.14/

 1. Баянгол дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 2. Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 3. Увс аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 4. Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 5. Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 6. Говьсүмбэр аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 7. Булган аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 8. Дорноговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн.

 

ЖЕНДЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.11/

 1. Жендэрийн үндэсний чадавх, сургалтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР/2020.09.11/

 1. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Ахлах мэргэжилтэн;
 2. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, үнэт эдлэл зохицуулалтын газрын Бодлого зохицуулалт, бүртгэл зөвшөөрлийн чиглэлийн мэргэжилтэн;
 3. Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын Бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлийн мэргэжилтэн.

 

ШҮҮХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.09.09/

 1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Мэдээллийн технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн Программ хангамж хариуцсан референт.

 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.03/

 1. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /2/
 2. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 3. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
 4. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 5. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч
 6. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч
 7. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 8. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 9. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Бичигт боомт дахь Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 10. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Бичигт боомт дахь Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 11. Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтсийн Эрдэнэцагаан сумын тасагт Татварын улсын байцаагч
 12. Сүхбаатар аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах
 13. Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Наран, Онгон, Сүхбаатар, Түвшинширээ, Уулбаян сумдын Газрын даамал /5/
 16. Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн салбарын бодлогын хэрэгжилт, усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.
 17. Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Магадлагч эмч, тэтгэмжийн хяналтын байцаагч
 18. Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баяндэлгэр, Сүхбаатар сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч /2/

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.02/

 1. Засаг даргын тамгын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Засаг даргын тамгын газрын Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нарийнтээл сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бүрд ,Тарагт, Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч;
 7. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Арвайхээр сумын сайн дурын даатгалын байцаагч;
 8. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Бүрд, Төгрөг сумдын Газрын даамал;
 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч;
 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;
 11. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч;
 12. Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн;
 13. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 10 дугаар багийн зохион байгуулагч.

 

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.02/

 1. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч
 3. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч
 4. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 5. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 6. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 7. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч
 8. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 9. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.09.01/

 1. Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тариалан, Тосонцэнгэл, Цагааннуур, Шинэ-Идэр сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 2. Хөвсгөл аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Бүрэнтогтох, Рашаант, Улаан-Уул сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсролын мэргэжилтэн
 4. Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дизайн технологийн боловсролын мэргэжилтэн
 5. Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуйн хөгжлийн бэрхшээлтэй, иргэн, ахмад настны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын удамзүйн үнэлгээ, үүлдэр, ашиг шимийн сайжруулалт, цөм сүргийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа, Захиалагчийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Цагааннуур, Цагаан-Үүр сумдын Газрын даамал

 


 

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.08.20/

 1. Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн
 2. Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн
 3. Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
 4. Шүүгчийн туслах
 5. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.20/

 1. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч
 2. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч
 3. Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Орлого, шимтгэлийн байцаагч
 4. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.18/

 1. Дундговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Цагаандэлгэр, Хулд, Сайхан-Овоо, Гурвансайхан сумдын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 2. Дундговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Сайнцагаан, Луус, Дэлгэрцогт, Адаацаг сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Дундговь аймгийн Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилтан
 4. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Адаацаг,Баянжаргалан, Цагаандэлгэр,Сайхан-Овоо, Дэрэн сумдын Газрын даамал
 8. Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгө бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Дотоод ажил, эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн асуудал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй болон хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засалт тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Дундговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Дундговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Эдийн засаг, төлөвлөлтийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 19. Дундговь аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын Байгалийн ухааны боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 20. Дундговь аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын Соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн
 21. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дэлгэрхангай, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Сайхан-Овоо, Дэрэн, Баянжаргалан, Говь-Угтаал, Адаацаг, Өндөршил сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч
 22. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дэлгэрхангай, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Сайхан-Овоо, Дэрэн, Баянжаргалан, Говь-Угтаал, Адаацаг, Өндөршил, Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Дэлгэрцогт, Цагаандэлгэр, Өлзийт сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 23. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгтэгч, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 24. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 25. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 26. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 27. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
 28. Дундговь аймгийн газрын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.18/

 1. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
 2. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч
 3. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 4. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч
 5. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч
 6. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.08.17/

 1. Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын Ахлах зөвлөх
 2. Хадгаламж, зээлийн хоршооны Ахлах зөвлөх

 

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.11/

 1. Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, ёслол хүндэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, газрын хэвлий түүний баялагийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойжуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх халдваргүй өвчин, малын эм бэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Аргалант, Архуст, Баян, Баянцагаан, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянчандмань, Бүрэн, Сүмбэр, Сэргэлэн, Цээл сум дахь МЭТ-ийн Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 9. Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Алтанбулаг, Аргалант, Архуст, Баян, Батсүмбэр, Баянцагаан, Баяндэлгэр, Баянчандмань, Борнуур, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Жаргалант, Заамар, Зуунмод, Лүн, Мөнгөнморьт, Сүмбэр, Сэргэлэн, Цээл, Эрдэнэ, Эрдэнэсант сум дахь МЭТ-ийн Тархвар зүйч
 10. Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумын Газрын даамал
 11. Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Аргалант, Баянжаргалан, Баянцогт, Баяндэлгэр, Борнуур, Сэргэлэн, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Аудитор
 13. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөнгөн, хоршоо, ахуй үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээ, итгэмжлэл, үржил селекцийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 20. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
 21. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 22. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 23. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 24. Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 25. Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Алтанбулаг, Батсүмбэр, Баянцагаан, Борнуур, Баянчандмань, Угтаалцайдам, Сэргэлэн сумын нийгмийн даатгалын байцаагч
 26. Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Анхан шат, гамшиг, яаралтай тусламж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.11/

 1. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 5. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга, техникийн хяналтын улсын байцаагч
 6. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын /Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Арц суурь боомт/ улсын байцаагч
 7. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тосны хийн хяналтын улсын байцаагч

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.11/

 1. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч
 2. Ховд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний газрын Дарви сумын Хөдөлмөр, эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Ховд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний газрын Мянгад  сумын Хөдөлмөр, эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.08.06/

 1. Шүүхийн хүний нөөцийн газрын Шүүгчийн хараат бус байдал, ХАСХОМ хариуцсан референт;
 2. Шүүхийн хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах газрын Хамтын ажиллагаа хариуцсан референт;
 3. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Тамгын газрын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын туслах, хууль зүйн асуудал хариуцсан ахлах зохион байгуулагч.

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.07.27/

 1. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч,
 2. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 2,
 4. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч,
 10. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч.

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.07.24/

 1. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч-2,
 2. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч
 3. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Дотоод хяналтын улсын байцаагч,
 4. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч-2,
 6. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч-3,
 7. Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч-4,
 8. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын азрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч-2,
 10. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 12. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 13. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мандал сум дахь Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 14. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч,
 15. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч-2,
 16. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч-2,
 17. Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.07.20/

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн Сонгон шалгаруулалтын газрын Шалгалтын цахим систем хариуцсан референт

 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч-2,
 2. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 4. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч,
 8. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч,
 10. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч,
 12. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 13. Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 14. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал, сум агентлаг хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Хүн ам зүй, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч,
 18. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн.

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Барилгын машин механизм, механикжуулалтын бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Геодези, зураг зүйн хэлтсийн Байнгын ажиллагаатай суурин станц хариуцсан мэргэжилтэн.

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Хууль зүйн үйлчилгээний хэлтсийн Хууль зүйн асуудал хариуцсан референт;
 2. Шүүхийн хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах газрын Хамтын ажиллагаа хариуцсан референт;
 3. Шүүхийн хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах газрын Хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах зохион байгуулагч;
 4. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын албаны Ахлах зохион байгуулагч /2/.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд харьяа байгууллагын удирдах ажилтны хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Яамны албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ахлах зохион байгуулагч;
 4. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын зөвшөөрөл, магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Дээд боловсролын салбарын хүний нөөц, оюутны хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Салбарын их засвар, худалдан авалт, түүний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 7. Биеийн тамир, спортын салбар, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, яамны үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 2. Хэнтий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Түүх, нийгмийн ухаан, иргэний боловсролын судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 4. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Хэнтий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Баянмөнх сумын улсын бүртгэгч;
 2. Хэнтий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Галшар сумын улсын бүртгэгч

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.15/

 1. Захиргаа, удирдлагын газрын Стратегийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан ахлах референт;
 2. Маргаан хянан шалгах газрын Хяналт шалгалт хариуцсан референт;
 3. Сонгон шалгаруулалтын газрын Шалгалтын цахим систем, гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтын асуудал хариуцсан шинжээч;
 4. Маргаан хянан шалгах газрын Маргааны асуудал хариуцсан шинжээч;
 5. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Арга зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан ахлах зохион байгуулагч.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.11/

 1. Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан ажилтан,
 2. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 9. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 10. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч,
 11. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 12. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Татварын хэлтсийн Сэргэлэн сум хариуцсан татварын улсын байцаагч,
 13. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуйн мэргэжилтэн,
 15. Дорнод аймгийн Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Дорнод аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Дорнод аймгийн Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 18. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 19. Дорнод аймгийн Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 20. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 21. Дорнод аймгийн Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 22. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 23. Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 24. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Дорнод аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 34. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Дорнод аймгийн Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Дорнод аймгийн Чулуунхороот Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн,
 40. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн,
 41. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн ажилтан,
 43. Дорнод аймгийн Халхгол сумын Ялалт ажлын албаны зохион байгуулагч.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.11/

 1. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 2. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 3. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Булган сумын Тархвар зүйч,
 4. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Буянт сумын Тархвар зүйч,
 5. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Ногооннуур сумын Тархвар зүйч.
 6. Баян-Өлгий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.11/

 1. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч,
 2. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Орхон аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Орхон аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Урлаг, уран сайхан хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны “Дотоод” аудитор /мэргэжилтэн/,
 6. Орхон аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, малын селекц, удам зүйн үнэлгээ, итгэмжлэл, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Орхон аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан сумын мэргэжилтэн /2/,
 9. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Оношилгоо, эмчилгээний технологи, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн мэргэжилтэн.

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.10/

 1. Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод ажил, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Ховд аймгийн Ховд сумын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Ховд аймгийн Булган сумын Байгаль хамгаалагч,
 5. Ховд аймгийн Буянт сумын Байгаль хамгаалагч,
 6. Ховд аймгийн Дарви сумын Байгаль хамгаалагч,
 7. Ховд аймгийн Цэцэг сумын Байгаль хамгаалагч,
 8. Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Байгаль хамгаалагч,
 9. Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн тасгийн бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 11. Ховд аймгийн Дарви сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 12. Ховд аймгийн Дарви сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Ховд аймгийн Дөргөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Ховд аймгийн Дөргөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Ховд аймгийн Дуут сумын Засаг даргын Тамгын газрын Эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Ховд аймгийн Дуут сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн.

 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.10/

 1. Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 2. Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 3. Төрийн албаны зөвлөлийн Булган аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 4. Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 5. Төрийн албаны зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 6. Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 7. Төрийн албаны зөвлөлийн Дорнод аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 8. Төрийн албаны зөвлөлийн Завхан аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 9. Төрийн албаны зөвлөлийн Орхон аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 10. Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 11. Төрийн албаны зөвлөлийн Өмнөговь аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн
 12. Төрийн албаны зөвлөлийн Сүхбаатар аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 13. Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 14. Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 15. Төрийн албаны зөвлөлийн Увс аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 16. Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 17. Төрийн албаны зөвлөлийн Хөвсгөл аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;
 18. Төрийн албаны зөвлөлийн Хэнтий аймаг дахь Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга.

 


БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.09/

 1. Булган аймгийн Баян-Агт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 2. Булган аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 3. Булган аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Булган аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Сумын нийгмийн ажилтан,
 6. Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 7. Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Багийн нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч /6/
 8. Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 10. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 11. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Булган аймгийн Гурванбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Булган аймгийн Дашинчилэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Булган аймгийн Могод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Булган аймгийн Могод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 16. Булган аймгийн Рашаант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Булган аймгийн Рашаант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 18. Булган аймгийн Рашаант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 19. Булган аймгийн Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Булган аймгийн Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 21. Булган аймгийн Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 22. Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 25. Сэлэнгэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Булган аймгийн Тэшиг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Булган аймгийн Тэшиг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Булган аймгийн Тэшиг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 29. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 30. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Булган аймгийн Хангал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 34. Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 35. Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 37. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 40. Булган аймгийн Тэшиг сумын Байгаль хамгаалагч,
 41. Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Байгаль хамгаалагч,
 42. Булган аймгийн Рашаант сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 43. Булган аймгийн Баяннуур сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.08/

 1. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Мэдээллийн технологи, программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Архивын ерөнхий газрын Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний газрын дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Архивын ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын Программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 5. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн Сургалт сурталчилгаа, хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн Гадаад харилцаа, олон улсын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.04/

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамжариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос хийн хяналтын улсын байцаагч
 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч
 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч
 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч /2/
 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч /3/
 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуйхалдвар хамгааллын улсын байцаагч /3/
 11. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/2/
 12. Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч
 13. Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 14. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын Номгон сумын Хөдөлмөр эрхлэлтхаламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын Хүрмэн сумын Хөдөлмөр эрхлэлтхаламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Мал эмнэлгийн газрын Зоонозын халдварт өвчин тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажллагааны мэргэжилтэн /3 /
 18. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Байгаль орчин аялал жуучлалын газрын Гадаад харилцаааялал жуучлалын мэдээллийн төв хариуцсан мэргэжилтэн

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.04/

 1. Алаг-Эрдэнэ сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 2. Рашаант сумын Байгаль хамгаалагч,
 3. Рашаант сумын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Рашаант сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Тосонцэнгэл сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Тосонцэнгэл сумын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Хатгал тосгоны Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Хатгал тосгоны Аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Мөрөн сумын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 10. Шинэ-идэр сумын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Шинэ-идэр сумын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Жаргалант сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Жаргалант сумын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Цагааннуур сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 15. Цагаан-Үүр сумын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 16. Цагаан-Уул сумын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Цагаан-Уул сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Цагаан-Уул сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 19. Цэцэрлэг сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Түнэл сумын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 21. Улаан-Уул сумын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 22. Чандмань-Өндөр сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Чандмань-Өндөр сумын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Төмөрбулаг сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Түнэл сумын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Их-Уул сумын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.04/

 1. Архангай аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 2. Архангай аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 3. Баян-Өлгий аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 4. Говьсүмбэр аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 6. Дорноговь аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 7. Дундговь аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 8. Дорнод аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 9. Дорнод аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 10. Сүхбаатар аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 11. Сүхбаатар аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 12. Сэлэнгэ аймгийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 13. Сэлэнгэ аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 14. Ховд аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 15. Төв аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 16. Өмнөговь аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 17. Увс аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.04/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Татварын хэлтсийн Алтай сумын Татварын улсын байцаагч,
 3. Татварын хэлтсийн Тонхил сумын Татварын улсын байцаагч,
 4. Татварын хэлтсийн Чандмань сумын Татварын улсын байцаагч,
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хилийн эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын улсын байцаагч,
 7. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Дарив сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Дэлгэр сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөхморьт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.03/

 1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Шийдвэрийн биелэлт, сум хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хөдөө аж ахуйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн,
 5. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын салбарын бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Хишиг-Өндөр сумын Газрын даамал,
 8. Рашаант сумын Газрын даамал,
 9. Баяннуур сумын Газрын даамал
 10. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний албаны Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Мал эмнэлгийн газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны Шимэгтчих, халдваргүй өвчин, малын эм био бэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Баяннуур сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 15. Бугат сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагчийн,
 16. Бүрэнхангай сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 17. Орхон сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 18. Сайхан сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 19. Сэлэнгэ сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 20. Хутаг-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч,
 21. Баян-Агт сумын Тархвар зүйч,
 22. Баяннуур сумын Тархвар зүйч,
 23. Бугат сумын Тархвар зүйч,
 24. Бүрэгхангай сумын Тархвар зүйч
 25. Гурванбулаг сумын Тархвар зүйч,
 26. Дашинчилэн сумын Тархвар зүйч
 27. Могод сумын Тархвар зүйч
 28. Орхон сумын Тархвар зүйч,
 29. Рашаант сумын Тархвар зүйч,
 30. Сайхан сумын Тархвар зүйч,
 31. Сэлэнгэ сумын Тархвар зүйч,
 32. Тэшиг сумын Тархвар зүйч,
 33. Хангал сумын Тархвар зүйч,
 34. Хишиг-Өндөр сумын Тархвар зүйч,
 35. Хутаг-өндөр сумын Тархвар зүйч,
 36. Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор, хяналт шалгалтын байцаагч,
 37. Эрүүл мэндийн газрын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, бүтээмж хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Эрүүл мэндийн газрын Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Эрүүл мэндийн газрын Бэлгийн замаар дамжих халдвар, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар, өсвөр үе залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 40. Эрүүл мэндийн газрын Эх барих эмэгтэйчүүд, нөхөн үржихүй, хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 41. Эрүүл мэндийн газрын Яаралтай гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ, лаборатори, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Сургалт, судалгаа арга зүйн албаны Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 43. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Түүх нийгэм, газарзүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 44. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 45. Боловсрол, соёл урлагийн газрын Биеийн тамирын боловсрол, дотуур байр, нийгмийн ажилтан хариуцсан мэргэжилтэн,
 46. Сэлэнгэ сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 47. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,
 48. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 49. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 50. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 51. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.06.02/

 1. Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 2. Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 3. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 4. Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 5. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 6. Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Соёл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны мэргэжилтэн
 8. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны мэргэжилтэн
 9. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
 11. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 13. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Гучин-Ус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 20. Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 21. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 22. Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 23. Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 24. Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 25. Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 26. Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 27. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 28. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 29. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 30. Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 31. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 32. Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 33. Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 34. Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 4 дүгээр багийн зохион байгуулагч
 35. Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 7 дугаар багийн зохион байгуулагч
 36. Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 8 дугаар багийн зохион байгуулагч
 37. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 38. Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
 39. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 40. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Баянтээг багийн зохион байгуулагч

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.06.02/

 1. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо хариуцсан ахлах референт
 2. Захиргаа, удирдлагын газрын Зөвлөлийн хуралдааны үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн /2/

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.29/

 1. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын Төсөв санхүү хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын биеийн тамирын боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын түүх, нийгмийн ухаан, газарзүйн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Дархан-Уул аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын насан туршийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.28/

 1. Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 2. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 3. Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 4. Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 5. Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Дундговь аймгийн Адаацаг сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Биологийн төрөл зүйл, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Байгалийн ухааны боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Биеийн тамир, дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Дундговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 13. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 14. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.28/
 1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч /5/;
 2. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Нийслэлийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч /4/;
 3. Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэгч /2/;
 4. Төв аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.28/

 1. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Баянмөнх сумын байгаль хамгаалагч,
 2. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Баян-Адарга сумын байгаль хамгаалагч,
 3. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Баян-Овоо сумын байгаль хамгаалагч,
 4. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Батширээт сумын байгаль хамгаалагч,
 5. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Батширээт сумын байгаль хамгаалагч,
 6. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Батширээт сумын байгаль хамгаалагч,
 7. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Биндэр сумын байгаль хамгаалагч,
 8. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Биндэр сумын байгаль хамгаалагч,
 9. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Жаргалтхаан сумын байгаль хамгаалагч,
 10. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Мөрөн сумын байгаль хамгаалагч,
 11. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Гурванбаян тосгоны байгаль хамгаалагч,
 12. Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Бэрх хотын байгаль хамгаалагч,
 13. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Хэнтий аймгийн Батноров сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 21. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 22. Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Хэнтий аймгийн Гурванбаян тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Мал аж ахуйн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Хэнтий аймгийн Дадал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 34. Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Хэнтий аймгийн Бэрх хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Хэнтий аймгийн Батноров сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 40. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 41. Хэнтий аймгийн Дадал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 43. Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 44. Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 45. Хэнтий аймгийн Гурванбаян тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 46. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 47. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 48. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 49. Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 50. Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 51. Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 52. Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 53. Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 54. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 55. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 56. Хэнтий аймгийн Дархан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 57. Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 58. Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 59. Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 60. Хэнтий аймгийн Гурванбаян тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 61. Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 62. Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 63. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 1 дүгээр багийн зохион байгуулагч,
 64. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2 дугаар багийн зохион байгуулагч,
 65. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 3 дугаар багийн зохион байгуулагч,
 66. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 4 дүгээр багийн зохион байгуулагч,
 67. Хэнтий аймгийн Бор-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 6 дугаар багийн зохион байгуулагч,
 68. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын 5 дугаар багийн зохион байгуулагч.

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.27/

 1. Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 2. Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 3. Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 4. Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 5. Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 6. Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 7. Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 8. Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 9. Сонгинохайрхан дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.27/

 1. Мал эмнэлгийн газрын Арвайхээр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 2. Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 3. Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 4. Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 5. Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 6. Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 7. Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 8. Мал эмнэлгийн газрын Бүрд сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 9. Мал эмнэлгийн газрын Гучин-Ус сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 10. Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 11. Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 12. Мал эмнэлгийн газрын Зүүнбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 13. Мал эмнэлгийн газрын Өлзийт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 14. Мал эмнэлгийн газрын Сант сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 15. Мал эмнэлгийн газрын Тарагт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 16. Мал эмнэлгийн газрын Уянга сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 17. Мал эмнэлгийн газрын Хайрхандулаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 18. Мал эмнэлгийн газрын Хархорин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 19. Мал эмнэлгийн газрын Хужирт сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 20. Мал эмнэлгийн газрын Богд сумын мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 21. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 22. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,
 23. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 24. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 25. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 26. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 27. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Гучин-Ус сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 28. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Арвайхээр сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Гучин-ус сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Уянга сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.27/

 1. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан,
 3. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн-2,
 6. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Захиргаа, архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Газрын даамал,
 9. Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Говьсүмбэр аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх, уламжлалт, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нярай, хүүхдийн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, хяналт, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин, тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өвчний мэдээ, тайлан, цахим бүртгэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 20. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шивээговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 21. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтал сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 22. Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч,
 23. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны үнэлгээ, усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 25. Говьсүмбэр аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор,
 26. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Бэлчээр, газар тариалангийн, асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын Багийн нийгмийн ажилтан -2,
 29. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
 32. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн,
 34. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Бэлчээр газар тариаланийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЗДТГ-ын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Шивээговь сумын Байгаль хамгаалагч.

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.26/

 1. Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын газрын Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Радио, телевиз, нийгмийн мэдээллийн сүлжээний бодлого, зохицуулалтын газрын Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын гарааны бизнесийг хөгжүүлэх бодлого зохицуулалтын мэргэжилтэн.

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.26/

 1. Цөмийн технологийн бодлогын газрын Эрчим хүчний бус цөмийн технологи, инновацийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.26/

 1. Тамгын газрын Гадаад харилцааны мэргэжилтэн;
 2. Тамгын газрын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.25/

 1. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Газрын зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 3. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын “Газрын даамал”
 7. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны  хяналтын улсын байцаагч,
 9. Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 10. Орхон аймгийн Байгаль, орчин, аялал жуучлалын газрын Дотоод ажил, хүний нөөц, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 


ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.22/

 1. Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Архив, албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Баян-Овоо сумын Газрын даамал,
 4. Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Гурванбаян тосгоны Газрын даамал,
 5. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 7. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 9. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Орчны эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 10. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 12. Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 13. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Батноров сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 14. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баян-Адарга сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 15. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баянхутаг сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 16. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Галшар сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 17. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Норовлин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 18. Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Өлзийт тосгоны Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 19. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан Улсын ахлах байцаагч,
 20. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.
 21. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянхутаг сумын Улсын байцаагч,

 22. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянмөнх сумын Улсын байцаагч,

 23. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Жаргалтхаан сумын Улсын байцаагч,

 24. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Цэнхэрмандал сумын Улсын байцаагч,

 25. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өмнөдэлгэр сумын Улсын байцаагч,

 26. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дадал сумын Улсын байцаагч,

 27. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Норовлин сумын Улсын байцаагч,

 28. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Батноров сумын Улсын байцаагч,

 29. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баян-Овоо сумын Улсын байцаагч,

 30. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мөрөн сумын Улсын байцаагч,

 31. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хэрлэн сумын Улсын байцаагч,

 32. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянмөнх сумын Тархвар зүйч,

 33. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Жаргалтхаан сумын Тархвар зүйч,

 34. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Цэнхэрмандал сумын Тархвар зүйч,

 35. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Өмнөдэлгэр сумын Тархвар зүйч,

 36. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дадал сумын Тархвар зүйч,

 37. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Норовлин сумын Тархвар зүйч,

 38. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баян-Овоо сумын Тархвар зүйч,

 39. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Мөрөн сумын Тархвар зүйч,

 40. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хэрлэн сумын Тархвар зүйч,

 41. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Батширээт сумын Тархвар зүйч,

 42. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Биндэр сумын Тархвар зүйч,

 43. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дархан сумын Тархвар зүйч,

 44. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Галшар сумын Тархвар зүйч,

 45. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дэлгэрхаан сумын Тархвар зүйч,

 46. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Бор-Өндөр сумын Тархвар зүйч,

 47. Хэнтий аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баян-Адарга сумын Тархвар зүйч.


ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.22/

 1. Төв аймгийн Баянхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Төв аймгийн Баянцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Төв аймгийн Баянцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Төв аймгийн Өндөрширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Төв аймгийн Бүрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Төв аймгийн Алтанбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Төв аймгийн Аргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Төв аймгийн Баян сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 21. Төв аймгийн Баянхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 22. Төв аймгийн Баянцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Төв аймгийн Борнуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Төв аймгийн Бүрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Төв аймгийн Өндөрширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Төв аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Төв аймгийн Цээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 34. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Төв аймгийн Аргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 40. Төв аймгийн Баянхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 41. Төв аймгийн Баянцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Төв аймгийн Борнуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 43. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 44. Төв аймгийн Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 45. Төв аймгийн Цээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 46. Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 47. Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 48. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 49. Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 50. Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 51. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 52. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 53. Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 54. Төв аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 55. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 56. Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 57. Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 58. Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 59. Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 60. Төв аймгийн Цээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.21/

 1. Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 2. Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дорноговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хүний нөөцийн мэргэжилтэн,
 8. Алтанширээ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн,
 9. Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.21/

 1. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Алтанцөгц сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч,
 2. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Цэнгэл сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч,
 3. Алтанцөгц сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Толбо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 8. Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,
 9. Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 15. Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 20. Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 21. Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 22. үндэслэн Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 23. Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 24. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.20/

 1. Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны Хууль, эрх зүй, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ажилтан,
 2. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Захиргааны эрх зүйч, гэрээний мэргэжилтэн,
 4. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хөгжлийн бодлого, хот төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Байгаль орчин, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн орлогын мэргэжилтэн,
 11. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, спорт, жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.19/

 1. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Салбарын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Мэдээллийн сүлжээ, техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Төмөр замын тээврийн асуудал хариуцсан зохион байгуулагч;
 4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Зам, тээврийн хяналтын хэлтсийн Зүүн болон говийн бүс нутгийн авто замын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах.

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.19/

 1. Мэдээллийн технологийн газрын Техникийн албаны ахлах референт;
 2. Мэдээллийн технологийн газрын Программ хангамжийн албаны референт;
 3. Нийслэлийн статистикийн газрын мэргэжилтэн;
 4. Баянзүрх дүүргийн статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн;
 5. Баянзүрх дүүргийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 6. Баянгол дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 7. Баянгол дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 8. Хан-Уул дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 9. Хан-Уул дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 10. Хан-Уул дүүргийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн.

 


 

 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.19/

 1. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хөгжим, бүжгийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Физик, мэдээллийн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар Хими, эрүүл мэндийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, зураг зүй, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Гадаад хэлний боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Богд сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 7. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тарагт сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 8. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 9. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 10. Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бүрд сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч,
 11. Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Зүүнбаян-Улаан сумын Газрын даамал.

 


 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.19/

 1. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн дарга бөгөөд улсын ахлах байцаагч,
 2. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч,
 3. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 4. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч,
 7. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 10. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч,
 11. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
 12. Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч,
 13. Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Ахлах дотоод аудитор,
 14. Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор,
 15. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Асгат сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Сүхбаатар сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Эрдэнэцагаан сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 18. Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтсийн Барилгын салбар, тээвэр, холбоо, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 19. Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтсийн Худалдааны салбарын мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
 3. Статистикийн хэлтсийн Худалдааны салбарын мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Наранбулаг сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Эрүүл мэндийн газрын Гэр бүл, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Эрүүл мэндийн газрын Гамшиг яаралтай тусламж, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Эрүүл мэндийн газрын Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
 10. Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Баруунтуруун сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 12. Давст, сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 13. Цагаанхайрхан сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
 14. Баруунтуруун сумын газрын даамал
 15. Зүүнхангай сумын газрын даамал
 16. Өлгий сумын газрын даамал
 17. Тэс сумын газрын даамал
 18. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл,магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Мал эмнэлгийн газрын Бөхмөрөн сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч
 20. Мал эмнэлгийн газрын Малчин сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч
 21. Мал эмнэлгийн газрын Өлгий сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч
 22. Мал эмнэлгийн газрын Тариалан сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч
 23. Мал эмнэлгийн газрын Цагаанхайрхан сумын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Мал эмнэлгийн газрын Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж болон дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/


 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Мэдээллийн технологи, сургалт сурталчилгаа, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Ховд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Ховд аймгийн Чандмань сумын газрын даамал.

 

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, хүний эрх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтэц, төлөвлөлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Хэнтий аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Жаргалтхаан сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Хэнтий аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Баян-Адарга сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Хэнтий аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын Гурванбаян тосгоны Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.15/

 1. Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын Батлан хамгаалах, мэдээлэл технологийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын Бүс нутаг, хот төлөвлөлт, зам тээврийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын Гадаад харилцаа, худалдааны салбар хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Судалгаа, шинжилгээний газрын Судалгаа, шинжилгээний мэргэжилтэн /2/;
 5. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн;
 6. Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын Байгаль орчин, аялал жуулчлал, хот байгуулалтын салбар хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 7. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Xуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн;
 9. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитийн хэлтсийн Xууль тогтоомжийн хэрэгжилт, үндэсний хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.14/

 1. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Автозам, тээвэр, мэдээлэл, шуудан харилцаа холбооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 3. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга, техникийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тосны хийн хяналтын улсын байцаагч,
 5. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын /Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Арц суурь боомт/ улсын байцаагч,
 6. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч,
 8. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл, оношилгоо эмчилгээний технологи, эмнэлгээс шалтгаалах халдвар хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Өсвөр үе, залуучууд, ахмад настны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Яаралтай гамшиг, эрсдлийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.14/

 1. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Эрх зүйн акт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 2. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 3. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, сум агентлаг хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Байгаль орчин, газрын харилцаа, уул уурхай, олборлох үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын салбарын бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Хүн ам зүй, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ХУУЛЬ, ЗҮЙ ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.13/

 1. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Гадаад харилцаа, олон улсын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Дотоод ажил, үндэсний болон дэд хөтөлбөр хариусан ахлах мэргэжилтэн;
 3. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Салбар хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Хууль зүйн туслалцааны төвийн Сургалт сурталчилгаа, хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 


 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.13/

 1. Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн статистик бүртгэл мэдээллийн мэргэжилтэн,
 3. Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл, хяналт, хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн, мэргэшсэн төсөвчин,
 5. Сүхбаатар аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баяндэлгэр сумын мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч,
 6. Сүхбаатар аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Эрдэнэцагаан сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,
 7. Сүхбаатар аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Эрдэнэцагаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч.

 


 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.12/

 1. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

 2. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 3. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 4. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Матад сумын мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч,

 5. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар сумын мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч,

 6. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баяндун сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 7. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтүмэн сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 8. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Булган сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 9. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 10. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Гурванзагал сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 11. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Халхгол сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 12. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хөлөнбуйр сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 13. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Чулуунхороот сумдын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 14. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баян-Уул сумын байцаагч,

 15. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сэргэлэн сумын байцаагч,

 16. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Халхгол сумын байцаагч,

 17. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хөлөнбуйр сумын байцаагч,

 18. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дотоод аудитор-санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч,

 19. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Матад сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 20. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Дашбалбар сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 21. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Чулуунхороот сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.12/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн Эрүүл мэндийн боловсрол, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны албаны Ажил худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Төгрөг сумын Газрын даамал,
 8. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Есөнзүйл сумын Газрын даамал,
 9. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бүрд сумын Газрын даамал,
 10. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бат-Өлзий сумын Газрын даамал.

 


 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.11/

 1. Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын Олон нийттэй харилцах, тандалт, шуурхай удирдлагын хэлтсийн Эрт сэрэмжлүүлэг, хариу арга хэмжээ, онцгой байдлын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын Олон нийттэй харилцах, тандалт, шуурхай удирдлагын хэлтсийн Тандалт судалгаа, эрсдэл, салбар хоорондын хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн хэлтсийн Эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологийн өгөгдлийн сангийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн хэлтсийн Эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологи, системийн нэвтрүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Эм, үйлдвэрлэл, технологийн газрын Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хэмжлийн нэгдмэл байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Олон талт хамтын ажиллагааны бодлогын хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан зохион байгуулагч.

 


 

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.05.11/

 1. Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, тайлан мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн;
 3. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах хэлтсийн Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн /4/;
 4. Зураг төсөл, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн; /Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2020 оны 5 сарын 12-ны өдрийн А-1/579 тоот албан бичгээр уг албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг түр хугацаагаар хойшлуулав/

 


 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.08/

 1. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Сум, багийн бодлого үйл ажиллагаа, дотоод хяналтыг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн,
 2. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Агентлаг байгууллагын үйл ажиллаагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн, аймгийн Засаг даргын туслах,
 3. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцааны бодлого үйл ажиллагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн,
 4. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Аймгийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч,
 5. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсвийн зарлагын бодлого, үйл ажиллагааг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн.

 


 

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.08/

 1. Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нийгмийн хамгаалалын хяналтын улсын байцаагч;
 3. Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч;
 4. Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 5. Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Мэдээллийн технолгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.07/

 1. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч,
 8. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 9. Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч.

 


 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.07/

 1. Маргаан хянан шалгах газрын Төрд учруулсан хохирол хариуцсан референт;
 2. Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын Төрийн албаны сургалт хариуцсан референт;
 3. Маргаан хянан шалгах газрын Ёс зүйн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч;
 4. Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газрын Төрийн албаны хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 


 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.06/

 1. Мэдээллийн технологийн газрын Программ хангамжийн албаны ахлах референт;
 2. Тамгын газрын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн референт;
 3. Дотоод аудит мониторингийн хэлтсийн референт;
 4. Олон нийттэй харилцах хэлтсийн Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан референт;
 5. Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн референт;
 6. Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн Шагнал дотоод ажил хариуцсан референт;
 7. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын Шинжилгээ судалгаа, түүврийн албаны Нээлттэй мэдээлэл, аж ахуйн нэг байгууллагын түүврийн дизайн хариуцсан статистикч;
 8. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын Шинэчлэл хөгжлийн албаны Тогтвортой хөгжлийн зорилгын шалгуур үзүүлэлт хариуцсан статистикч,
 9. Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын Үндэсний тооцооны албаны статистикч.

 


 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.06/

 1. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 3. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. Халдварт өвчний сэргийлэлт, хяналт, тандалт хариуцсан мэргэжилтэн,
 5. Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хавдрын эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн,
 7. Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 8. Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.06/

 


 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.05/

 1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Засгийн газрын тусгай сан, салбарын авлага, өр төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.  /ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 5 сарын 5-ны 01/1728 тоот албан бичгээр уг албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг цуцлав/

 


 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.05.05/

 1. Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 3. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Нутгийн захиргааны байгууллага, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Нутгийн захиргааны байгууллага, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.05/

 1. Дээд боловсролын газрын Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, чанарын үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Ерөнхий боловсролын газрын Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, орчны аюулгүй байдлын стандарт, хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтсийн Боловсролын салбарын статистик, мэдээллийн сан, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтсийн Салбарын мэдээлэл, технологийн бодлого, зохицуулалт, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Тусгай хэрэгцээт боловсролын хэлтсийн Сургалтын орчин, сурах бичиг, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Санхүү, эдийн засгийн газрын Ерөнхий боловсролын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Санхүү, эдийн засгийн газрын Салбарын хөтөлбөр, арга хэмжээ болон сургуулийн өмнөх боловсролын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Захиргааны хэлтсийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хууль тогтоомжийн биелэлт, дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 9. Урлаг, уран бүтээлийн хэлтсийн Тайз, циркийн урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 10. Урлаг, уран бүтээлийн хэлтсийн Хөгжмийн урлагийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 11. Соёл, соёлын өвийн хэлтсийн Ном хэвлэл, утга зохиол бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Төрийн захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн.

 


 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.05.04/

 


 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.29/

 


 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.04.28/

 1. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Мэдээллийн сүлжээ, холбоо хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Программ хангаж, цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Орон нутгийн дулаан хангамжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Түгээх сүлжээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Бодлого төлөвлөлтийн газрын Түлшний бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэтийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Дамжуулах сүлжээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 8. Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн Цахилгаан түгээх сүлжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 9. Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Эрчим хүчний системийн хэмжил зүй, Стандартчлал, нормчлалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 10. Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулаан хангамжийн горим, тооцоо, үр ашиг хэмнэлтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 11. Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн Эрчим хүчний үр ашиг, хэмнэлтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Түлшний хангамжийн хэлтсийн Цэвэр түлш, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 13. Түлшний хангамжийн хэлтсийн Нүүрсний хангамж зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газрын Дулааны техникийн аюулгүй байдлын шинжээч.

 


 

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.04.28/

 1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Гүйцэтгэлийн удирдлага, тайлагналт хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч;

 


 

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.04.27/

 1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл, дугаарын үйлдвэрийн хяналт, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа хариуцсан шинжээч;
 2. Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Автотээврийн асуудал хариуцсан зохион байгуулагч.

 


 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.27/

 1. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин Дэд бүтэц хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч;
 2. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин дэд бүтэц хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч;
 3. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтэц, байгаль орчин хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч;
 4. Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээргийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч.

 


 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.27/

 1. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Баяннуур сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Дэлүүн сумын Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 


 

САНГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн Сүлжээ, үйлдлийн болон удирдлагын систем хариуцсан мэргэжилтнийг албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн Худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын Хоёр талт эх үүсвэрээр санхүүжиж буй зээл, тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтийг хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.15/

 1. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Виз, зөвшөөрлийн харьяатын газарт Виз, зөвшөөрлийн мэргэжилтэн;
 2. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт мэргэжилтэн;
 3. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт мэргэжилтэн;
 4. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Хойд бүс дэх газарт мэргэжилтэн;
 5. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Хойд бүс дэх газарт мэргэжилтэн;
 6. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Виз, зөвшөөрлийн газрын Мэдээллийн төвийн мэргэжилтэн;
 7. Захиргаа, удирдлагын газрын сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 8. Өмнөд бүс дэх газар /Өмнөговь аймагт байршдаг/-ын Дундговь аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн;
 9. Зүүн бүс дэх газар /Дорнод аймагт байршдаг/-т мэргэжилтэн.

 


 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.15/


 

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ЗАХИАЛГААР /2020.04.14/

 1. Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын албаны Гадаад хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын албаны Иргэдийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР /2020.04.14/


 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоолоор төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын болон төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах шалгалтыг тусгайлсан, хэсэгчилсэн байдлаар үе шаттайгаар хувааж, зайлшгүй шаардлагатай бол ганцаарчилсан байдлаар цахим хэлбэрээр, зохион байгуулалтын хувьд хялбаршуулсан горимоор шуурхай зохион байгуулахаар шийдвэрлэв. 

 

Төрийн албаны сул орон тоо нөхөх зарыг шалгалтын бүртгэл эхлэхээс ажлын гурваас доошгүй өдрийн өмнө Төрийн албаны зөвлөлийн болон төрийн байгууллагын цахим хуудсаар зарлах, тусгай шалгалтын бүртгэлийг ажлын нэг өдрийн хугацаанд хийнэ.


 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

 1. Мэдээллийн сүлжээ, холбоо хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Программ хангамж, цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн.

Бодлого,төлөвлөлтийн газар 

 1. Орон нутгийн дулаан хангамжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Түлшний салбарын бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэтийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Дамжуулах сүлжээний бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн.

Цахилгааны хэлтэс

 1. Цахилгаан түгээх сүлжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Эрчим хүчний системийн хэмжил зүй, Стандартчлал, нормчлалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн.

Дулааны хэлтэс

 1. Эрчим хүчний үр ашиг, хэмнэлтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Дулаан хангамжийн горим, тооцоо, үр ашиг хэмнэлтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн.

Түлшний хангамжийн хэлтэс

 1. Түлшний салбарын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Цэвэр түлш, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Нүүрсний хангамж зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Дулааны техникийн аюулгүй байдлын шинжээч.

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.04.01/

 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Алтанцөгц, Цэнгэл сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч;
 4. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Дүрслэх урлаг, технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч;
 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч;
 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч;
 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч;
 11. Алтанцөгц, Баяннуур, Булган сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Улаанхус сумын Засаг даргын Тамгын газрын болон Цагааннуур тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн;
 13. Алтанцөгц, Булган, Дэлүүн сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Алтанцөгц, Баяннуур, Бугат, Буянт, Ногооннуур, Улаанхус, Цэнгэл, Өлгий сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 15. Булган, Сагсай, Толбо, Улаанхус, Цэнгэл, Өлгий сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.31/

 1. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Газрын зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 2. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 3. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын “Газрын даамал”;
 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч; /Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2020 оны 4 сарын 10-ны өдрийн 46 тоот албан бичгээр уг албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зараас цуцлав./
 9. Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч;
 10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч;
 11. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч;
 12. Баян-Өндөр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны Хууль эрх зүй, зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан;
 13. Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны “Дотоод аудитор”;
 14. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Урлаг, уран сайхан хариуцсан мэргэжилтэн;
 15. Байгаль, орчин, аялал жуучлалын газрын Дотоод ажил, хүний нөөц, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн;
 16. Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 17. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан сумын мэргэжилтэн;
 18. Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 19. Мал эмнэлгийн газрын МЭТ, МЭҮН, дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн хяналт хариуцсан улсын ахлах байцаагч;
 20. Баян-Өндөр, Жаргалант сумын Мал эмнэлгийн тасгийн “Улсын байцаагч”;
 21. Жаргалант, Баян-Өндөр сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 22. Эрүүл мэндийн газрын Оношилгоо, эмчилгээний технологи, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн;
 23. Эрүүл мэндийн газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 24. Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан сэргээн засах тусламж үйлчилгээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 25. Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл, эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн.

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.31/

 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Матад сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 3. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Дашбалбар сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Чулуунхороот сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөц бүртгэл, мэдээллийн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцан мэргэжилтэн;
 8. Мал эмнэлгийн газрын Матад сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч;
 9. Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч;
 10. Мал эмнэлгийн газрын Баяндун сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 11. Мал эмнэлгийн газрын Баянтүмэн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 12. Мал эмнэлгийн газрын Булган сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 13. Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 14. Мал эмнэлгийн газрын Гурванзагал сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 15. Мал эмнэлгийн газрын Халхгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 16. Мал эмнэлгийн газрын Хөлөнбуйр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 17. Мал эмнэлгийн газрын Чулуунхороот сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 18. Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх тусламж хариуцсан мэргэжилтэн;
 19. Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор-санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч;
 20. Татварын хэлтсийн Сэргэлэн сумын Татварын улсын байцаагч;
 21. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч;
 22. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч;
 23. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч;
 24. Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч;
 25. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч;
 26. Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч;
 27. Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч;
 28. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч;
 29. Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч;
 30. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч;
 31. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баян-Уул сумын нийгмийн даатгалын байцаагч;
 32. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сэргэлэн сумын нийгмийн даатгалын байцаагч;
 33. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Халхгол сумын нийгмийн даатгалын байцаагч;
 34. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хөлөнбуйр сумын нийгмийн даатгалын байцаагч.

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.25/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Аймгийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч;
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Агентлаг байгууллагын үйл ажиллаагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн, аймгийн Засаг даргын туслах;
 3. Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Гадаад харилцааны бодлого үйл ажиллагааг зохион байгуулах мэргэжилтэн;
 4. Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Сум,багийн бодлого үйл ажиллагаа, дотоод хяналтыг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн;
 5. Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн зарлагын бодлого, үйл ажиллагааг зохион байгуулах ахлах мэргэжилтэн;
 6. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Мэргэжил арга зүйн хэлтсийн Гадаад хэлний боловсролын мэргэжилтэн;
 7. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Мэргэжил арга зүйн хэлтсийн Дизайн технологийн боловсролын мэргэжилтэн;
 8. Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн Сувилахуйн хөгжлийн бэрхшээлтэй, иргэн, ахмад настны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 9. Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн;
 10. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Байгаль орчны бодлого, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, ногоон хөгжлийн бодлого, уур амьсгалын өөрчлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 11. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Ойн нөөцийн ашиглалт, сум дундын ойн анги, ойн мэргэжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөл, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн;
 12. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Газар, газрын хэвлий, уул уурхай,тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгууллагын дотоод сүлжээ, программ, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн;
 13. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын удам зүйн үнэлгээ, үүлдэр, ашиг шимийн сайжруулалт, цөм сүргийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологи хариуцсан мэргэжилтэн;
 15. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 16. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Улаан-Уул, Рашаант, Цагаан-Үүр, Цагааннуур сумдын Газрын даамал;
 17. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын, кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 18. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Мөрөн, Рашаант сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 19. Мал эмнэлгийн газрын Арбулаг, Ренчинлхүмбэ, Тариалан, Төмөрбулаг, Улаан-Уул, Цагаан-Уул, Цагаан-Үүр, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр, Шинэ-Идэр, Эрдэнэбулган сумдын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч;
 20. Мал эмнэлгийн газрын Галт, Ханх сумдын Мал эмнэлгийн улсын байцаагч.

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.20/

 1. Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 2. Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч;
 3. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын  Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 4. Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 5. Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 6. Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 7. Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн;
 8. Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 9. Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 10. Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч;
 11. Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрынТөрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 12. Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 13. Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 14. Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч;
 15. Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 16. Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч-2;
 17. Хөлөнбуйр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасаг Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 18. Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 19. Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 20. Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн;
 21. Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 22. Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 23. Баянтүмэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 24. Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 25. Халхгол сумын Ялалт багийн ажлын алба Багийн зохион байгуулагч;
 26. Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч-2;
 27. Чулуунхороот сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент,малын  үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 28. Чулуунхороот сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч;
 29. Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
 30. Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч.

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.17/

 1. Мал эмнэлгийн газрын Баруунтуруун сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Бөхмөрөн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Давст сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Завхан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Зүүнговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Зүүнхангай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Малчин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Наранбулаг сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Өлгий сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Өмнөговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Өндөрхангай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 12. Сагил сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 13. Тариалан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 14. Түргэн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 15. Тэс сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 16. Ховд сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 17. Хяргас сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 18. Цагаанхайрхан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 19. Мал эмнэлгийн газрын Бөхмөрөн сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 20. Мал эмнэлгийн газрын Малчин сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 21. Мал эмнэлгийн газрын Өлгий  сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 22. Мал эмнэлгийн газрын Тариалан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 23. Мал эмнэлгийн газрын Цагаанхайрхан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.03.17/

 1. Боловсрол соёл урлагийн газрын Төсөв, санхүү хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Боловсрол соёл урлагийн газрын Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Боловсрол соёл урлагийн газрын Дизайн технологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Номгон, Хүрмэн сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Санхүүгийн хяналт аудитын албаны Дотоод аудиторын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Мал эмнэлгийн газрын Зооноз, халдварт өвчин тандалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 7. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /ажил, үйлчилгээ хариуцсан/-ий албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 8. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан/-ий албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 9. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /ажил үйлчилгээ орон нутгийн бусад байгууллага хариуцсан/-ий албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 10. Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 11. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын мэдээллийн төв хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 12. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт. /Өмнөговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2020 оны 5 сарын 12-ны өдрийн 26 тоот албан бичгийг үндэслэн сонгон шалгаруулалтын зарыг цуцлав./

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.02.20/

 1. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Газар геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын /Хүүхэд, өсвөр, үе хариуцсан/ улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 6. Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИАЛГААР

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Дотоод ажил Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 2. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 3. Ховд аймгийн Дарви сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;

 

Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 1. Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 2. Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 3. Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 4. Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт, хавдрын эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 5. Халдварт өвчний сэргийлэлт, хяналт, тандалт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 7. Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 8. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 9. Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Мэдээллийн технологи, сургалт сурталчилгаа, шагнал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 10. Дуут сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 11. Дарви сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 12. Булган сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 13. Буянт сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 14. Дарви сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 15. Цэцэг сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 16. Эрдэнэбүрэн сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар.

 

Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 1. Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 2. Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 3. Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар;
 4. Чандмань сумын Газрын даамлын албан тушаалын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар.

 

САНГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 

 1. Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын Хоёр талт эх үүсвэрээр санхүүжиж буй зээл, тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтийг хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 2. Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн Худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт;
 3. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтсийн Сүлжээ, үйлдлийн болон удирдлагын систем хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт.

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар:

 1. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, технологийн шийдэл хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 2. Хот байгуулалтын кадастрын хэлтсийн Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн дэд бүтцийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 3. Хот байгуулалтын хэлтсийн Дэд бүтцийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 4. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн стандартчиллын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 5. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн өгөгдлийн сангийн менежмент хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалт
 6. Кадастрын хэлтсийн Газрын кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтнийг албан тушаалын сонгон шалгаруулалт

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Дэлүүн сумын Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 2. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Баяннуур сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

 

УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

 1. Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 2. Увс аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Наранбулаг сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 3. Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгийн бүртгэл, өрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 4. Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 5. Гамшиг яаралтай тусламж, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 6. Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 7. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 8. Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 9. Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баруунтуруун сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 10. Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Давст сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 11. Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Цагаанхайрхан сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 12. Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 13. Баруунтуруун сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 14. Зүүнхангай сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 15. Өлгий сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 16. Тэс сумын газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
 17. Өсвөр үе, залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

 

 

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

20

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 54 дугаар хуралдаан

20

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 53 дугаар хуралдаан

20

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 52 дугаар хуралдаан

20

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 51 дугаар хуралдаан

20

09-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 50 дугаар хуралдаан

20

09-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 49 дугаар хуралдаан

20

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар хуралдаан

20

09-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

20

09-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

20

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

20

08-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дугаар хуралдаан

20

08-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

20

08-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

20

08-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дугаар хуралдаан

20

08-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

20

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

20

07-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

20

07-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

20

06-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

20

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

20

06-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 34 дугаар хуралдаан

20

06-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 33 дугаар хуралдаан

20

05-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаан

20

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 31 дугаар хуралдаан

20

05-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 29 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 28 дугаар хуралдаан

20

05-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 27 дугаар хуралдаан

20

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаан

20

05-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 25 дугаар хуралдаан

20

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 24 дүгээр хуралдаан

20

04-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаан

20

04-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаан

20

04-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 21 дүгээр хуралдаан

20

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 дугаар хуралдаан

20

04-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан

20

04-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 17 дугаар хуралдаан

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан