Төрийн албан хаагчийн Хүний нөөцийн нэгдсэн системийн тухай

 • Хэрэв та фейсбүүк /facebook/ ашигладаг бол "ТАЗ-HR" бүлэг /group/-т нэгдээрэй. Энэхүү бүлэгт бүх алхмуудыг тайлбарласан видео хичээлийг оруулсан.
 • Системд hr.csc.gov.mn хаягаар нэвтэрнэ.
 • Нэвтрэх эрхийг харьяа салбар зөвлөлөөс, салбар зөвлөлгүй байгууллагын хувь Төрийн албаны зөвлөлөөс авна.
 • Шинээр байгуулагдсан байгууллагын эрхийг 51-264518 утсаар холбогдон авна уу.
 • Нууцын баталгааны загвар татах.

Хүний нөөцийн системд мэдээлэл оруулах зөвлөмж

Хүний нөөцийн системд мэдээлэл оруулахдаа үлгэрчилсэн төлөвлөгөөний дагуу оруулах бөгөөд санамжийг анхаарна уу. Системийн гарын авлага, видео хичээл, заавар, нэмэлт мэдээлэл зэргийг цахим хуудсанд тухай бүр байршуулна.

Тайлан шивэх дараалал:

Алхам 1

Байгууллага: Мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг шалган шинэчлэгдсэн мэдээллүүдэд засвар хийх

 1. Тухайн байгууллагын ангиллуудыг зөв сонгох /төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төрөл, дэд төрөл, удирдлага гэх мэт/
 2. Байгууллагын нэрийг товчлохгүй бичих

Алхам 2

Байршил: Байгууллага, салбар нэгжийн байршил буюу хаягийг оруулна. Энэ байршлыг бусад цонх, алхам, үйлдлүүдэд ашиглана. 

Алхам 3

Дотоод нэгж: Дотоод нэгжийг шинээр оруулахдаа хамгийн сүүлд бүтэц хийгдсэн огноогоор оруулна.

 1. Байгууллагын дотоод бүтцэд хамаарах бүх газар, хэлтэс, нэгж, алба, тасгийг оруулах
 2. Нэрийг товчлохгүй бичиж төрлийг нь зөв сонгох

Алхам 4

Ажлын байр: Ажлын байрыг оруулахдаа хамгийн сүүлд бүтэц хийгдсэн огноогоор байгууллагын бүх ажлын байрыг оруулна.

 1. Ажлын байрыг үүсгэхдээ яг аль газар, хэлтэст гэдгийг сонгоод яг ямар асуудал хариуцах талаар оруулна.
 2. Нэг газар, хэлтэст байгаа ижил түвшны ажлын байруудыг багцаар нь нэгээс олон орон тоотойгоор үүсгэнэ.

Алхам 5

Хүний нөөц: Байгууллагаас гарсан албан хаагчдын хөдөлгөөний сонголтыг оруулж, шинээр нэмэгдсэн хүмүүсийг бүртгэж, бүх хүний мэдээллийг одоо ажиллаж байгаатай тулгаж үзнэ. 2018 оны 12 дугаар сарын цалингийн хүснэгт дээр байгаа бүх албан хаагчдыг заавал оруулна. 

 1. Байгууллагаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан албан хаагчдын хөдөлгөөний мэдээллийг оруулж, байгууллагын жагсаалтаас хасна.
 2. Өмнө байсан албан хаагчдын мэдээллийг нягталж, баяжуулалтыг хийнэ.
 3. Шинэ ажилтан бүртгэхдээ өмнө бүртгэсэн дотоод нэгжийн, ямар албан тушаал дээр ажиллаж байгааг оруулна.
 4. Албан хаагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөнө.

Алхам 6

Тайлан баталгаажуулах: 

 • Тайланг ирүүлэхдээ Хүний нөөцийн системийн "Тайлан" цэсний "Хяналт, шинжилгээ" тайлангийн бүх үзүүлэлт "+" тэмдэглэгээтэй болсон тухай мэдэгдэж, хүлээж авсан тухай хариуг авснаар баталгаажна. 

Систем ашиглах заавар

 • Системд өөрийн эрхээр хандаж орсны дараагаар "Тусламж" цэснээс систмем ашиглах заавартай танилцах боломжтой.

 

Тайлан ирүүлэх тухай:

 

Тайлан ирүүлэх хуваарь:

Тайланг ирүүлэхдээ Хүний нөөцийн системийн "Тайлан" цэсний "Хяналт, шинжилгээ" тайлангийн бүх үзүүлэлт "+" тэмдэглэгээтэй болсон тухай мэдэгдэж, хүлээж авсан тухай хариуг авснаар баталгаажна. 

Байгууллага / Салбар зөвлөл Тайлан баталгаажуулах огноо
1 Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар  2019.01.14
2 Улсын Их Хурлын Тамгын газар 2019.01.14
3 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар 2019.01.14
4 Үндэсний Статистикийн хороо 2019.01.14
5 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2019.01.14
6 Сонгуулийн ерөнхий хороо  2019.01.14
7 Улсын дээд шүүх, 2019.01.14
8 Улсын ерөнхий Прокурорын газар 2019.01.14
9 Үндсэн хуулийн цэц 2019.01.14
10 Үндэсний аудитын газар 2019.01.14
11 Хүний эрхийн үндэсний комисс 2019.01.15
12 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс 2019.01.15
13 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 2019.01.15
14 Архивын ерөнхий газар 2019.01.15
15 Ашигт малтмал, газрын тосны газар 2019.01.15
16 Биеийн тамир, спортын газар 2019.01.15
17 Гаалийн ерөнхий газар 2019.01.15
18 Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2019.01.15
19 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 2019.01.15
20 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2019.01.15
21 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2019.01.16
22 Мал эмнэлэг, үржлийн газар 2019.01.16
23 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 2019.01.16
24 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 2019.01.16
25 Онцгой байдлын ерөнхий газар 2019.01.16
26 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2019.01.16
27 Оюуны өмчийн газар 2019.01.16
28 Соёл, урлагийн газар 2019.01.16
29 Стандарт, хэмжил зүйн газар 2019.01.16
30 Татварын ерөнхий газар 2019.01.16
31 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2019.01.16
32 Үндэсний хөгжлийн газар 2019.01.16
33 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 2019.01.17
34 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар 2019.01.17
35 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 2019.01.17
36 Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 2019.01.17
37 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 2019.01.17
38 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 2019.01.17
39 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 2019.01.17
40 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 2019.01.17
41 Барилга, хот байгуулалтын яам 2019.01.17
42 Батлан хамгаалах яам 2019.01.17
43 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 2019.01.18
44 Гадаад харилцааны яам 2019.01.18
45 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2019.01.18
46 Сангийн яам 2019.01.18
47 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 2019.01.18
48 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 2019.01.21
49 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2019.01.21
50 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 2019.01.21
51 Эрүүл мэндийн яам 2019.01.21
52 Эрчим хүчний яам 2019.01.21
53 Архангай  2019.01.22
54 Баян-Өлгий 2019.01.22
55 Баянхонгор 2019.01.22
56 Булган  2019.01.22
57 Говь-Алтай  2019.01.22
58 Говьсүмбэр 2019.01.23
59 Дархан-Уул  2019.01.23
60 Дорноговь  2019.01.23
61 Дорнод  2019.01.23
62 Дундговь  2019.01.23
63 Завхан  2019.01.24
64 Орхон  2019.01.24
65 Өвөрхангай  2019.01.24
66 Өмнөговь  2019.01.24
67 Сүхбаатар 2019.01.24
68 Сэлэнгэ  2019.01.25
69 Төв  2019.01.25
70 Увс  2019.01.25
71 Ховд  2019.01.25
72 Хөвсгөл  2019.01.25
73 Хэнтий  2019.01.25
74 Нийслэл  2019.01.25

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан