*

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Батдэлгэрийн Эрдэнэбаяр

21.3

27.5

17

65.8

II

2

Тогтохын Уранболор

24.7

24.0

19.7

68.4

I

3

Сүхбаатарын Амартүвшин

19.3

29.0

13.2

61.5

Y

4

Батболдын Батхуяг

19.6

26.0

16.7

62.3

III

5

Намхайн Орхон

21.0

30.5

13.2

64.7

IY

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албаны дарга

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Лхамтогмидын Нямгэрэл

22.5

31.5

15.5

69.5

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Дүгэрсүрэнгийн Эрдэнэцэцэг

29

32.5

18

79.5

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Бямбадоогийн Цэрэннадмид

24.0

33.5

18.0

75.5

I

 

2

Дондовцэрэнгийн Занабазар

21.5

32.0

11.0

64.5

II

3

Цэндийн Эрдэнэбаяр

18.5

29.5

14.5

62.6

III

4

Эрдэнээгийн Энхтуяа

23.6

29.5

9.5

62.6

III

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Доржнямбуугийн Содном

25.3

28.0

20.8

74.1

I

2

Бадмаарагийн Бат-Орших

21.4

34.0

17.3

72.7

II

 

3

Дашийн Цэцэгчимэг

24.4

29.5

10.5

64.4

III

 

4

Мижидийн Наранбат

23.9

25.5

13.3

62.7

IV

 

 

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Буянтогтохын Нямаа

4.70

11

8

17.5

4.0

10.0

16.0

71.2

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Хэнтий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Сэдэдийн Бат-Эрдэнэ

3.50

12

8

19.5

9.0

8.0

18.4

78.4

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Балдоржийн Баатарцогт

7.90

11

8

17.0

7.0

10.0

14.4

75.3

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Данзан Соёлчхүү

5.90

9

6

16.0

7.0

8.0

11.2

63.1

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Говь-Алтай Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Төмөрийн  Гантулга

5.4

11

7

18

4

8

15

68.4

II

2

Чандагийн Бат-Эрдэнэ

5.5

11

9

18

5

5

20.4

73.9

I

Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:

.....................................

Ховд аймгийн Засаг дарга

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Ховд Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Батсүхийн Ганболд

2.7

10

8

18.5

8

8

18

73.2

I

2

Батсүхийн Алтанбадралт

5.3

11

8

18.5

6

4

19.8

72.6

II

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Магнайдоржийн Отгонбаяр

5.15

13

8

18

8

8

19.4

79.6

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Мягмарсүрэнгийн Буяндэлгэр

6.85

12

7

16

5

8

19.4

74.3

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Тогмидын Гантөмөр

7.3

14

10

16.5

8

8

21

84.8

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Дашдоржийн Мөрөн

5.4

15

10

15.5

7

7

22.6

82.5

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Татварын ерөнхий газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Лувсандашийн Зориг

5.6

15

10

19

6

8

22.8

86.4

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Рэнцэнгийн Содхүү

5.6

15

8

13.5

6

6

21.6

75.7

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн, бодлого зохицуулалтын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Цэвээндоржийн Ням-Осор

6

15

8

17.5

8

6

21.2

81.7

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Батжаргалын Нямдаваа

5.4

11

8

18

6

6

17.4

71.8

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Очирбатын Алтансүх

4.7

8

8

15.5

5

8

18.4

67.6

I

2

Банзрагчийн Цэрэн

5.6

9

9

13

3

8

15.6

63.2

II

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Баатаржавын Чинбат

2.97

10

6

15

3

10

17.2

64.2

I

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг  Биеийн тамир, спортын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Цэрэнжанхарын Шаравжамц

5.2

10

8

16.5

5

9

18

71.7

I

2

Доржсүрэнгийн Жаргалсайхан

8

13

9

14

7

4

16.2

71.2

II

3

Батсүхийн Баттүшиг

5.5

11

8

15

6

6

11.4

62.9

III

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Лувсансамбуугийн Бямбасүрэн

2.9

11

8

16

5

8

18.6

69.5

I

2

Сэдбазарын  Манлай

5.9

10

7

13.5

3

9

16

64.4

II

3

Пүрэвжалын  Болдхуяг

5.7

8

8

14.5

6

6

15.8

64

III

 

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны дарга

 

 

20116.09.27

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 

 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Должингийн Баатарсайхан

5.47

14

10

17.0

9.0

10.0

22.6

88.07

I

 

2

Төмөрхуягын Сосорбарам

5.7

10

8

19.5

5.0

10.0

19.4

77.6

II

 

3

Доржийн Энхцэцэг

5.4

8

8

19.5

6.0

9.0

16.2

72.1

III

 

 

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

Увс аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

20116.09.27

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Хүдэрийн Дашзэвэг

5.13

9

8

14.0

4.0

10.0

0.0

50.13

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

2016.09.27

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5