*

2018.12.28

1.     Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн  даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Доржсүрэнгийн Ганзориг

20,1

30,0

15,2

65,3

2

Батмөнхийн Цэцэгсайхан

25,1

31,0

13,6

69,7

 

3

Батсуурь Бямбадорж

26,6

38,0

16,6

81,2

I

 

2.     Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн  даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Сандагдорж Батболд

23,9

30,0

14,5

68,4

I

 

3.     Архивын ерөнхий газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Пүрэвийн Сүхбаатар

21,7

28,0

12,6

62,3

2

Самдангийн Энхбаатар

25,4

28,0

14,3

68,2

I

3

Эрдэнэбаярын Мягмардорж

24,4

27,5

13,3

65,2

 

 

4.     Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Батсуурь Батгэрэл

19,0

28,0

13,5

60,5

2

Оросоо Наранжаргал

23,3

31,0

13,3

67,6

I

 

5.     Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Тамгын газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Ганхуягийн Цолмон

21,8

27,0

14,2

63,0

I

 

6.     Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Чулуунбаатрын Эрдэнэчимэг

19,6

26,5

15,0

61,1

2

Өлзийдаваагийн Өнөрлхам

21,6

32,0

12,0

65,6

 

3

Бямбажавын Ариунболд

24,2

31,0

14,0

69,2

I

4

Дамбажавын Батболд

23,3

24,5

13,8

61,6

 

 

7.     Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Жамбалын Аюуш

24,8

28,0

16,4

69,2

I

2

Лувсандоржийн Баатар

21,9

24,0

14,4

60,3

 

3

Бал  Лхагвасүрэн

20,0

32,5

9,2

61,7

 

 

8.     Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын Тамгын газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Эрдэнэсайханы Билэгт

18,8

30,0

12,0

60,8

2

Балдандоржийн Хурцэцэг

22,6

33,0

13,7

69,3

I

3

Цэвээндоржийн Баянмөнх

20,7

30,5

11,7

62,9

 

 

9.     Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын Хөгжил, нийгмийн оролцооны газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Зайтены Бауыржан

19,0

24,0

17,0

60,0

 

2

Сүхдоржийн Баярбат

22,8

28,0

14,5

65,3

I

10.   Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний газрын даргын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Лундаажанцан Батмөнх

18,2

29,0

15,0

62,2

I

2

Бямбадоржийн Билгүүн

17,0

25,0

18,0

60,0

 

3

Нямын Болормаа

18,4

33,0

10,2

61,6

 

4

Дэлэгпунцагын Ядамжав

19,0

25,5

16,2

60,7

 

 

11.   Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын Бодлогын хэрэгжилтийн газрын даргын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Ганболдын Гийхнаран

18,1

28,5

15,7

62,3

I

2

Энхтуяагийн Буяндэлгэр

22,5

28,5

10,0

61,0

 

12.   Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын Тусламж үйлчилгээний чанарын газрын даргын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Байгуулай Баянхутаг

22,3

28,5

10,2

61,0

 

2

Амгасэдийн Мөнхтуяа

20,6

26,5

14,5

61,6

I

 

2018.12.03

1.    Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Чулуунбатын Алтанхуяг

25,6

26,5

13,4

65,5

I

.

2.    Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Бямбасүрэнгийн Оюунсанаа 

23,5

30,0

14,5

68,0

I

3.    Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Чимэддоржийн Бямбадорж

23,2

28,5

10,5

62,2

II

2

Нанжидын Хүдэрчулуун

22,8

29,0

9,6

61,4

III

3

Наймалдайгийн Оюунчимэг

25,5

26,5

12,7

64,7

I

               

4.    Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын хөгжлийн газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Омбожооны Сэлэнгэ

22,9

22,0

16,0

60,9

I

 

5.    Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Дашзэвэгийн  Энхболд

20,7

26,5

17,0

64,2

I

2

Норовжавын Уранчимэг

18,4

27,0

15,5

60,9

 

 

2018.10.15-16

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Мандширын Энхболд

23.4

29.0

10.3

62.7

III

2

Ариунболдын Батболд

25.1

28.5

11.0

64.6

II

3

Архитын Буяннэмэх

22.9

27.5

14.4

64.8

I

 

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын газрын даргын албан албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Дашдоржийн Доржханд

24.4

29.0

9.4

62.8

I

.

Эрүүл мэндийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын албан албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Энэбишийн  Оюунсүрэн

26,4

28,0

10,8

65.2

II

2

Цэвэгбатын Энхбаяр

24,0

26,0

12,0

62.0

III

3

Бямбаагийн Цогтбаатар

24,9

34,5

16,2

75.6

I

 

Эрүүл мэндийн яамны Бодлого, төлөвлөлтийн  газрын даргын албан албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

           Рагчаагийн Оюунханд

27,0

32,0

12,0

71.0

I

2

            Батсуурийн  Бямбадорж

26,7

28,5

15,6

70.8

II

 

Эрүүл мэндийн яамны Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын  даргын албан албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

            Аюурзанын Өнөржаргал

23,4

30,0

14,8

68.2

I

2

                Тазнаагийн Энхзаяа

22,4

27,5

13,8

63.7

II

 

Эрүүл мэндийн яамны Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн  даргын албан албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

            Батмөнхийн   Баттогтох

19,4

27,5

13,2

60.1

II

2

           Воршиловын   Энхбаатар

23,0

26,5

10,8

60.3

I

 

Эрүүл мэндийн яамны Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн хэлтсийн даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

            Төмөрийн Батбилэг

21,6

25,5

13,2

60.3

I

 

Үндэсний хөгжлийн газрын  Бүртгэл, мэдээлэл, сурталчилгааны хэлтсийн даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Баярсайханы Цэнд-Аюуш

21,6

35,0

7,2

63.8

I

 

 

Үндэсний хөгжлийн газрын  Судалгаа шинжилгээний албаны даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

              Нямжавын Энхцогт

22,0

32,5

10,4

64.9

II

2

            Дарамрагчаагийн Гэрэлням

24,0

28,5

10,4

62.9

III

3

              Адьяагийн  Мөнхболд

23,5

30,0

15,8

69.3

I

 

Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

              Ёндонпэрэнлэйн  Сугаррагчаа

22.1

29.0

12.0

63.1

I

2

         Дүвжирийн  Цэцэгбадам

16.9

29.5

13.6

60.0

III

3

            Түмэн Өлзийгийн Эрдэнэбат

17.9

30.5

14.6

63.0

II

 

 

2018.09.11

Төв аймгийн Засаг  даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Баасандоржийн Цэрэндаваа

19.9

30.0

13.0

62.9

I

 

 

2018.07.19

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх  газрын Тэргүүн дэд даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Лувсандоржийн Өлзийсайхан

26.0

31.0

20.0

77.0

II

2

Гунгаагийн Баясгалан

28.5

32.5

22.0

83.0

I

3

Нэргүйн Мягмар

23.8

28.0

17.0

68.8

III

 

2018.06.28

Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Чойгүнсэнгийн Чимидсүрэн

25.9

29.0

13.0

67.9

I

2

Дорлигжавын Нарантуяа

22.1

28.0

11.0

61.1

II

 

2018.06.06

Өмнөговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Бандийн Галхүү

17,8

31,5

12,5

61,8

I

2

Сономдаржаагийн Мөнхбат

23,8

27,0

10,2

61,0

II

 

2018.05.28

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Барсүрэнгийн Баасандорж

21,8

24,5

16,0

62,3

I

 

2018.05.10

Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд:

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт