*

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Халзанхүүгийн Батбилэг

20.8

25.0

17.6

63.4

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газрын газрын  дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Гэндэндарамын Эрдэнэбат

26.5

23.0

18.4

67.9

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Завхан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Очиржанцангийн Энхбат

25.5

29.5

16.7

71.7

I

2

Хорчингийн Ган-Очир

23.2

29.5

15

67.7

II

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Лааганжавын Лхамсүрэн

24.7

31.5

17.2

73.4

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлэг, үржлийн газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Пунцагдоржийн Ганхуяг

25.0

33.0

18.2

73.2

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Цэвэлсодномын  Ганхүү

24.3

24.5

16.5

65.3

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэд дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Дагвадоржийн Дэлгэрсайхан

22.2

31.5

16.7

70.4

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Жамсрангийн Оюунбилэг

21.1

30.5

15.5

67.1

I

2

Лочингалсангийн Батжаргал

17.9

29.0

15.5

62.4

II

3

Баатарын Гүнболд

21.0

26.5

14.2

61.7

III

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Архангай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварын түвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Мэрдээгийн Батдорж

25.2

26.0

18.2

69.4

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Дондовын Зоригт

23.0

33.5

18.0

74.5

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Зөвөөгийн Энхболд

25.8

30.0

18.3

74.1

I

2

Түдэвийн Цэрэнбадрал

23.7

33.0

15.0

71.7

II

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Биеийн тамир, спортын бодлогын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Сүрэнчулууны Чинбат

20.7

26.0

15.7

62.4

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Геологийн бодлогын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Доржрэнцэнгийн Ганбат

25.2

27.0

14.0

66.2

I

2

Батболдын Мөнхтөр

21.9

29.0

12.3

62.3

II

3

Намсрайн Мөнхбилэг

22.0

28.0

11.3

61.3

III

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Уул уурхайн бодлогын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Жамъянгийн Ганбаатар

22.3

28.5

16.7

67.5

I

2

Бямбаагийн Уужим-Ухаан

20.4

33.5

11.0

64.9

II

3

Гантулгын Ганбаяр

21.3

25.0

13.7

60.9

III

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Бандийн Баатарсүх

21.9

28.0

15.3

65.2

I

2

Цэрэнжавын Одхүү

19.0

30.0

14.0

63.0

II

3

Даваажавын Даваадорж

21.5

30.0

9.7

61.2

III

4

Доржийн Батхүү

19.6

30.0

11.3

60.9

 

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Банзайн Батхүү

22.6

30.0

14.0

66.6

I

2

Мэндбаярын Мөнхбаясгалан

23.6

24.5

16.3

64.4

II

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Тогоогийн Гантогтох

22.0

27.0

16.3

65.3

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Цэвэлмаагийн Дашцэрэн

22.0

30.0

18.5

70.5

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Батдэлгэрийн Эрдэнэбаяр

21.3

27.5

17

65.8

II

2

Тогтохын Уранболор

24.7

24.0

19.7

68.4

I

3

Сүхбаатарын Амартүвшин

19.3

29.0

13.2

61.5

Y

4

Батболдын Батхуяг

19.6

26.0

16.7

62.3

III

5

Намхайн Орхон

21.0

30.5

13.2

64.7

IY

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албаны дарга

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Лхамтогмидын Нямгэрэл

22.5

31.5

15.5

69.5

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Дүгэрсүрэнгийн Эрдэнэцэцэг

29

32.5

18

79.5

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Бямбадоогийн Цэрэннадмид

24.0

33.5

18.0

75.5

I

 

2

Дондовцэрэнгийн Занабазар

21.5

32.0

11.0

64.5

II

3

Цэндийн Эрдэнэбаяр

18.5

29.5

14.5

62.6

III

4

Эрдэнээгийн Энхтуяа

23.6

29.5

9.5

62.6

III

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр  Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

3 төрлийн багц шалгалт

Нийт оноо

Нийт оноогоор

эзлэх байр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадварынтүвшин

Ярилцлага

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Нийт

үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

А

1

2

3

4

5

6

1

Доржнямбуугийн Содном

25.3

28.0

20.8

74.1

I

2

Бадмаарагийн Бат-Орших

21.4

34.0

17.3

72.7

II

 

3

Дашийн Цэцэгчимэг

24.4

29.5

10.5

64.4

III

 

4

Мижидийн Наранбат

23.9

25.5

13.3

62.7

IV

 

 

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Буянтогтохын Нямаа

4.70

11

8

17.5

4.0

10.0

16.0

71.2

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Хэнтий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Сэдэдийн Бат-Эрдэнэ

3.50

12

8

19.5

9.0

8.0

18.4

78.4

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Балдоржийн Баатарцогт

7.90

11

8

17.0

7.0

10.0

14.4

75.3

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Данзан Соёлчхүү

5.90

9

6

16.0

7.0

8.0

11.2

63.1

I

 

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Говь-Алтай Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Төмөрийн  Гантулга

5.4

11

7

18

4

8

15

68.4

II

2

Чандагийн Бат-Эрдэнэ

5.5

11

9

18

5

5

20.4

73.9

I

Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:

.....................................

Ховд аймгийн Засаг дарга

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Ховд Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Батсүхийн Ганболд

2.7

10

8

18.5

8

8

18

73.2

I

2

Батсүхийн Алтанбадралт

5.3

11

8

18.5

6

4

19.8

72.6

II

Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:

.....................................

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргk