ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ

АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

 

Нэг.Нийтлэг зүйл

 

1.    Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам-ын 4 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг үндэслэн Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2.    Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1, Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журмын 1.6 -д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр түүнээс дээш зэрэгтэй

Магистр

Мэргэжил

Эрх зүйч, төрийн удирдлагын менежер,

Эдийн засагч, нягтлан бодогч, багш

Мэргэшил

Удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн

Өөрчлөлтийг манлайлах, хүнийг манлайлах, бизнес сэтгэлгээтэй байх

 

Туршлага

Төрийн албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан.

 

Удирдах албан тушаалд 1-ээс доошгүй жил ажилласан.

Ур чадвар

Удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, бичиг баримт төлөвлөн боловсруулах дүн шинжилгээ хийх, эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх ур чадвартай. Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, монгол хэлний зөв бичгийн дүрэм эзэмшсэн байх

Англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй.

Бусадтай бие биенээ харилцан дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох

Бусдад урам зориг өгөх

-Өөрчлөлтийг хүлээн авах

-Нийтийн зорилгод тууштай байх

Нарийн төвөгтэй асуудлыг оновчтой, бүтээлчээр шийдвэрлэх

 

Тусгай шаардлага

Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, байгууллагын үнэт зүйлийг дээдлэх, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилгүй, сүүлийн нэг жилд сахилгын арга хэмжээ авагдаагүй, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалдаг байх, зөрчлийг зохицуулах, үүрэг хариуцлага хүлээх

 

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-08-ны өдөр зохион байгуулна.

 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх

4.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт өрөөнд 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны 09.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч бүртгэнэ.

Шалгалт авах хугацаа, байрыг бүртгэлийн явцад жич зарлана.

 

 

5.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэлийн үед дор дурдсан материалыг бүрдүүлж авчирна:

 

1.     Биеийн байцаалт /Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1 ийн дагуу

2.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт

3.    Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт

4.    4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

5.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт / Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр/ -ийн эх хувь, холбогдох материал

6.    Ажил байдлын тодорхойлолт

7.    Өөрийн удирдах мэргэшлийн туршлагыг тодорхойлж бичсэн танилцуулга / А4 хэмжээтэй бичгийн цаасан дээр 2 хуудсанд багтаан компьютерээр бичсэн байна./

 

Дээрх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

Мэдээлэл, лавлагаа:

Дээрх сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлтэй иргэд Засаг даргын Тамгын газрын 70592362, 70592548 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авна уу.

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ